Første etage på biblioteket med deltagere fra GRØN DYST

Mød ambassadørerne

Her kan du møde vores Grønne ambassadører. Send dem en mail, hvis du får lyst til at høre mere om deres projekter og oplevelse af Grøn Dyst.

Vores Grønne ambassadører:

Bioteknologi

Kristoffer Falkenberg:    kristoffer@bachfalkenberg.dk

Kristoffer blev tildelt 3. pladsen ved GRØN DYST 2015 med sit projekt ”Syngas Fermentation – Growing Bacteria on CO2”. Hans projekt undersøger, hvordan man kan fremstille Syngas af organisk materiale og bruge det som brændstof og medicinalvarer.

 

Bygningsdesign

Julie Rønholt:    julie.roenholt@hotmail.com

Rasmus Nøddegaard Hansen:    rasmus0306@hotmail.com

Mia Heide:    mia.heide93@gmail.com

Julie, Mia og Rasmus blev tildelt 2. pladsen i Grøn Dyst 2018 med deres projekt ”Utilizing Recycled Plastic in Local Low-Tech Production of Construction Materials”. Metoden viser potentiale til at producere byggematerialer med genanvendt plastik, der kan anvendes i mindre konstruktioner, legepladser mv. i udviklingslande, hvor byggematerialer ikke er økonomisk tilgængelige for mange, og hvor plastaffald er et problem.

 

Bæredygtig energi

Jeppe Dilling-Pedersen:    jedil@adm.dtu.dk    42 30 53 43

 

Design og innovation

Andreas Aabo:    andreasaabo@gmail.com

Andreas blev tildelt 1. pladsen ved GRØN DYST 2016 med sit projekt ”Self-healing Asphalt”. Hans projekt går ud på at udvikle en asfaltblanding, der kan reparere sig selv med hjælp fra induktionsopvarmning og på denne måde tredoble vejens levetid.

Kathrine Hagen:    S143995@student.dtu.dk

Kathrine blev tildelt 1. pladsen ved GRØN DYST 2017 med sit projekt “From Plastic Waste to Tile”. Hendes projekt går ud på at omvende blød indpakningsplast til teglsten, som kan bruges til at bygge toiletter i landsbyerne i Indien. På den måde reducerer vi mængden af plastaffald.

 

Fysik og nanoteknologi

Anneline Hegelund Christensen:    S141127@student.dtu.dk

Anneline blev tildelt 1. pladsen ved GRØN DYST 2016 med sit projekt ”Optimal Flow Through a Humidity Induced Convection Pump”. Hendes projekt går ud på at modellere åkandens struktur i en dampkonvektionspumpe, som så vil have potentiale til at blive en ny form for vedvarende energi.

Markus Fritz Hansen:    s154379@student.dtu.dk

Markus blev tildelt 3. pladsen til Grøn Dyst 2018 med sit projekt ”Clean and Affordable Energy – by Hydrogen and Fuel Cells”. Projektet omhandler brændselsceller (som er en grøn energiteknologi) og det metal, man anvender, når man bygger en stak af dem. Metallerne er specialfremstillet grundet det hårde operationsmiljø, de skal fungere i, og er derfor dyre, så Markus arbejder med at anvende billigere metaller og undersøge forskellige belægninger, som gør dem hårdføre nok til at blive anvendt. Derved kan brændselsceller produceres billigere og blive konkurrencedygtige ift. andre energiteknologier.

 

Fødevareteknologi

Pia Fiil Christensen:    S093934@student.dtu.dk

Sara Aaslet:    S104908@student.dtu.dk

Pia og Sara blev tildelt 3. pladsen ved GRØN DYST 2017 med deres projekt “Sediefilm”. Deres projekt præsenterer nedbrydeligt og spiseligt film, som kan bruges til indpakning af mad. På denne måde reducerer vi produktionen af plastikaffald fra madindustrien.

Carmen Masiá:    cmasiacala@gmail.com

Carmen blev tildelt 1. pladsen i Grøn Dyst 2018 med sit projekt “CheeseItYourself: Revaluation of a food by-product with a minimum footprint”. Projektets mål er at reevaluere madspild ved at lave bælgfrugters restprodukt om til vegansk ost. Produktionen sikrer lav energiforbrug og formindsket udledning af CO2 ved transport og opbevaring.

 

Gérault-Landry Eggermont:    Gerault-landry@hotmail.com

 

Ipek Altay:    s162162@student.dtu.dk

 

Gérault-Landry og Ipek blev tildelt 3. pladsen i Grøn Dyst 2018 med deres projekt ”ProFlakes – A BSG Cereal”. Ved at bruge mask, et biprodukt fra øl-industrien, kan man lave lækker morgenmadsprodukter, der er fuld af smag og fibre.

 

 

 

Matematik modellering og computing

Jens Moll-Elsborg:    S134775@student.dtu.dk

Jens blev tildelt 2. pladsen ved GRØN DYST 2017 med sit project “Three Elements for an Even Playing Field”. Konceptet i hans projekt går ud på at håndhæve 2020 reglementerne omkring brændsels SOx-indhold i transportmidler på/i vand.

 

Miljøteknologi

Cecile Kittel:    ceki@env.dtu.dk

Cecile blev tildelt 3. pladsen ved GRØN DYST 2017 med sit projekt ”Informing a Hydrological Model of the Ogooué with Multi-mission Remote Sensing”. Hendes projekt undersøger hvordan man med hjælp fra et hydrologisk modelleringsprogram med data fra satellit fjernmåling kan identificere flodens hydrologiske system.

Peter Alexander Stentoft:    S113327@student.dtu.dk

Peter blev tildelt 1. pladsen ved GRØN DYST 2017 med sit projekt ”Green Treatment of Black Water”. Hans projekt præsenterer en forudsigende kontrolstrategi, der reducerer strømforbruget fra behandling af spildevand og dermed gøre det til en grønnere proces.

August Axel Zachariae:    S144116@win.dtu.dk

Monika Skadborg:    monika.skadborg@gmail.com

Astrid Kjeldgaard:    s136423@win.dtu.dk

August, Astrid og Monika blev tildelt 2. pladsen ved GRØN DYST 2018 med deres projekt ”From Waste to Food: Creating single cell protein from source separated urine”. Projektet bruger bakterier til at optage næringsstoffer i affaldsstrømme som urin og producerer høj kvalitetsprotein egnet til dyrefoder. På den måde genbruges næringsstoffer, der ellers ville være gået tabt.

Sevil Afshar:    sevaf@adm.dtu.dk    27 81 37 62

 

Molekylær Biomedicin (Københavns Universitet)

Matias Ankjær:    matiasankjaer@gmail.com

Matias blev tildelt 2. pladsen i Grøn Dyst 2018 med sit projekt ”T\Tabs Diagnostics”. Projektets produkt er brusetabletter til toilettet, der skal opdage tidlig tarmkræft via biomarkører i afføringen. Målet er at skabe et brugervenligt alternativ til det eksisterende screeningprogram, hvor kun 60% vælger at deltage, og på den måde øge overlevelsesraten blandt kræftofre.

 

Proces og Innovation

Asbjørn Høj Christensen:    asbjornhch@gmail.com

Asbjørn blev tildelt 2. pladsen ved GRØN DYST 2017 med sit projekt ”AgroPrint”. Hans projekt præsenterer The SeedPrinter1, som er en førerløs og økovenlig såmaskine. Med dens ekstreme præcision kan den afløse bonden og spare ham for fysisk arbejde og tid.

Nicolas Dandanell:    nicolasmbdandanell@gmail.com

Nicolas blev tildelt 3. Pladsen ved GRØN DYST 2017 med sit projekt “Food to Fungus”. Hans projekt går ud på at gro svampe på madrester, så man på den måde kan kæmpe mod mængden af madspild.

Jacob Thisted:    s175043@student.dtu.dk

Mine Lisberg:    s160128@student.dtu

Jacob og Mine blev tildelt 1. pladsen i Grøn Dyst 2018 med deres projekt ”HyphaBox”. Ved at gro svampemycelium i en form kunne Jacob og Mine præsentere et bæredygtigt produkt til at erstatte EPS-kasser, bedre kendt som flamingokasser.

 

Teknisk biomedicin

Aleksander Haack:    S153292@student.dtu.dk

Cecilie Knudsen:    nzj892@alumni.ku.dk

Rasmus Friis:    s154269@student.dtu.dk

Søren Dam:    s153398@student.dtu.dk

Aleksander, Cecilie, Rasmus og Søren blev tildelt 1. pladsen ved GRØN DYST 2017 med deres projekt ”Venom Detection Kit”. Deres projekt går ud på at udvikle et diagnosticerende værktøj til identifikation af gift i blodprøver. På denne måde kan læger give den korrekte modgift.

 

Telekommunikation

Theis R. Wollesen:    green.challenge.theis@gmail.com

Theis blev tildelt 1. pladsen med sit projekt ”Energy Efficiency Improvements in 5G Mobile Networks”. Projektet går ud på at nedbringe energiforbruget i basestationer ved at justerer kapacitet og dækning ud fra efterspørgslen i mobilnetværket.

 

Kontakt Grøn Dyst

Tlf.: 45251194
e-mail: groendyst@adm.dtu.dk
https://groendyst.dtu.dk/For-Studerende/GROeN-DYST-ambassadoerer/Moed-ambassadoererne
17 APRIL 2021