Bedømmelseskriterier

Alle projekter bliver til GRØN DYST studenterkonferencen bedømt ud fra de samme kriterier.

Alle projekter bedømmes ud fra nedenstående kriterier. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse. Det er derfor en god idé at have kriterierne i tankerne, når abstractet skrives, og du forbereder din præsentation. På konferencedagen bliver projekterne bedømt af forskellige dommerpaneler. Du kan læse mere om selve præsentationen ved konferencen under "Forbered din præsentation".

Projekterne bedømmes kun i forhold til andre projekter i samme kategori.

 

Bedømmelseskriterierne

 1. Er projektet velstruktureret og klart formidlet?
  Herunder om der er en klar rød tråd igennem præsentationen, om den overholder tidsgrænserne, om den visuelle og mundtlige præsentation er sammenhængende og budskabet klart.

 2. I hvilken grad er projektets positive virkning på FN's bæredygtighedsmål tydeliggjort?
  Hvilket eller hvilke mål berører projektet? Fremlægges projektets virkning på målene?

 3. I hvor høj grad er projektet teknologisk anvendeligt og realiseringen sandsynliggjort?
  Er projektet realiserbart og muligt at implementere inden for en overskuelig tidsramme? I hvilken grad er det sandsynligt, at teknologien kan anvendes som ønsket? 

 4. I hvilken grad er det visionært og/eller nyskabende?
  Er projektet innovativt? Er resultaterne overraskende?

 


Kontakt GRØN DYST

Tlf.: 93 51 01 61

E-mail: groendyst@adm.dtu.dk