Adding value to waste materials

Det var på kurset Innovation Pilot, at der blev formet en gruppe med seks DTU-studerende, som kom med vidt forskellige faglige baggrunde. Det var de forskellige baggrunde, der endte med at blive gruppens særlige styrke.

”Det var en anderledes måde, vi fik dannet gruppen på, end hvordan vi normalt finder sammen. Det var en decideret speeddating, hvor vi skulle stille hurtige spørgsmål til hinanden for at overveje et muligt fremtidigt samarbejde” fortæller Susanne Storgaard.

”Det var en ny måde, at vi skulle fortælle om os selv og vores uddannelse på. Processen var noget kaotisk, men det virkede! Til sidst stod vi samlet i en gruppe, som vi følte os godt tilfredse med. Vi havde alle samme ambitioner for kurset, og alle synes at kunne byde ind med noget,” siger Ingrid R. Nielsen.

”Som gruppe startede vi faktisk med at arbejde med en helt anden case, hvor vi kunne øve os i at tænke innovativt og lære at anvende forskellige metoder.

Virksomhederne, som deltager i kurset, stiller altid op med et problem, og vores opgave er at gå et skridt dybere og undersøge det egentlige ”kerneproblem”".

Find ind til problemet

Da vi senere mødte Greens Engros, var vi derfor godt forberedte og spændte på at finde deres egentlige problem,” siger Susanne Storgaard.

”Virksomheden fokuserede faktisk mest på at kunne forenkle processen med fx en robot, som kunne sortere de dårlige gulerødder fra i produktionslinjen. Men efter at have været på besøg ude i virksomheden besluttede vi, at der var et langt større problem, som handlede om alt det restaffald fra gulerødderne, som blev dannet i produktionen,” fortæller Ingrid R. Nielsen.

”Vi fik udviklet forskellige fødevarer, som baserede sig på restaffaldet fra virksomheden. Vi udarbejdede samtidig en teknisk løsning, hvor den overskydende varme fra deres eksisterende køleanlæg transporteres til en tørreovn for at tørre gulerodsskrællerne og pulpen, som bruges til vores produkter.

Her blev det virkelig tydeligt, at det var en styrke, at vi kom fra forskellige ingeniørfaglige baggrunde,” fortæller Susanne Storgaard.

”I kurset anvendte vi forskellige metoder til at undersøge markedet, blandt andet en forbrugerundersøgelse. Her fandt vi frem til, hvilke typer fødevarer folk helst vil købe, når de er baseret på restspild fra en anden produktion. Denne ledte til at vi i food lab testede fire forskellige slags fødevarer baseret på gulerodsrester, blandt andet mel af gulerodskræller og pulp,” siger Ingrid R. Nielsen

Kom og oplev gruppen bag projektet ”Adding Value to Waste Materials in the Carrot Production Line” til GRØN DYST fredag d. 22 juni 2018. De lover, at de uddeler smagsprøver, hvor du bl.a. kan smage brød med gulerodsmel.