Smart-Grid - an energy-efficient way of living (Idé)

"GRØN DYST var en unik mulighed for at præsentere et projekt for mange forskellige mennesker. Det var sjovt at skulle formidle fagtekniske ting på en måde, der var let forståeligt for alle." - Mie Bach-Pedersen
Hvis fossile brændstoffer skal erstattes af vedvarende energikilder, kræver det, at forbrugernes energibehov stadig kan imødekommes. En måde at gøre det på er ved at kontrollere energiforbruget i løbet af dagen, så det fordeles jævnt. Projektet tager udgangspunkt i en varmepumpe, som forsøges kontrolleret for at opnå et mere jævnt energiforbrug. Varmepumpens energiforbrug er modelleret ved hjælp af Matlab.

Projektet er udarbejdet på bachelorniveau som fagprojekt. Du kan se gruppens posters nedenfor.

Hvorfor idé?
Projektet tilhører kategorien 'idé', da der er tale om en simulering på forskningsniveau. Projektet arbejder med en del af en vigtig, kendt problemstilling, men opstiller ikke et konkret koncept for en løsning.