Solar Booster Rocket (Koncept)

Mikkel Jensen

Solar Booster Rockets er et koncept til opsendelse af mindre raketter med eksempelvis satelitter til rummet. Disse kan på sigt erstatte de nuværende dyre og miljøskadelige raketopsendelser ved at bruge solenergi fremfor brændstof.

Raketterne udnytter solenergien ved hjælp af Concentrated Solar Power (CSP) anlæg og varmevekslere. Projektet er udarbejdet som et kursusprojekt på masterniveau.

Hvorfor "koncept"?
Projektet er et koncept fremfor en idé, da det arbejder med et helt konkret produkt. Der er udarbejdet konceptskitser og simuleringer for at verificere konceptet, hvilket gør, at det er relativt langt i udviklingsfasen.

Videopræsentation