Syngas fermentation - Growing bacteria on CO2 (idé)

 

I mit projekt i GRØN DYST havde jeg valgt at tage udgangspunkt i mit bachelorprojekt, som jeg var i gang med at skrive på det givne tidspunkt. Da mit projekt i grove træk var introduktionsafsnittet til mit bachelorprojekt, forventede jeg kun at bruge lejligheden til at få finpudset mine præsentationsevner, og få feedback på flowet i mit introduktionsafsnit.

Når det er sagt, så må det siges, at dagen endte med at være en kæmpe oplevelse. For det første er det fantastisk at mærke, hvor meget DTU støtter op om GRØN DYST i forbindelse med faciliteter, præmier og anerkendelse til deltagerne og arrangørerne. Derudover er det en god mulighed for at få skåret sit projekt ind til benet, i og med, at man kun har to intense minutter til at fortælle den historie, man optimalt ville bruge mange sider i en rapport til at fortælle. Dette bliver kun mere udfordrende af, at publikums baggrundsviden er så forskellig; hvad der virker trivielt for de studerende, institutpersonalet og industrikontakterne, kan være ny viden for politikerne, som også er med i de grupper, som vurderer præsentationerne.

Dette spænd i baggrundsviden betyder også, at man bliver tvunget til at omstille sig hurtigt fra at svare på generelle spørgsmål til at svare på tekniske spørgsmål, og man bliver tvunget til at belyse ens projekt fra mange forskellige vinkler, for at akkommodere publikums viden. Alt i alt er GRØN DYST en god konkurrence, hvis man kan lide at udfordre og udvikle sine egne evner og arbejde med indholdet af ens projekt på en ny måde. - Kristoffer Bach Falkenberg

Kristoffer deltog i GRØN DYST 2015, og hans abstract og poster kan ses længere nede på siden.

Hvorfor idé?
Projektet tilhører kategorien 'idé', da der er tale om forskning. Projektet afdækker en problemstilling og giver nogle forslag til løsning. Der er ikke opstillet koncept(er) for nye systemer eller produkter, og derfor vil projektet tilhøre kategorien 'idé'.