Vælg din kategori

GRØN DYST projekterne bedømmes ud fra fire kategorier. Hvilken kategori dit projekt tilhører afhænger af dit uddannelsesniveau, samt hvilken type projekt der er tale om. 

Kategori

For at sikre en fair bedømmelse skal du angive, om dit projekt er udarbejdet på bachelor- eller kandidatniveau, samt om det er et kursus-projekt eller et afsluttende projekt (bachelorprojekt eller kandidatspeciale). 

 

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

For at skabe en god og overskuelig studenterkonference skal du angive, hvilke bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goal), som du mener, dit projekt passer bedst ind i.

Du kan læse mere bæredygtighedsmålene her.

Kontakt GRØN DYST

Tlf.: 93 51 01 61
E-mail: groendyst@adm.dtu.dk