Visuel præsentation

Visuelle værktøjer er vigtige for at skabe en helstøbt præsentation. En god visuel præsentation kan supplere og understøtte dit budskab. Her får du nogle tips til hvordan. 

Som deltager ved GRØN DYST bliver du bedømt på, om dit projekt er velstruktureret og klart formidlet. Den visuelle præsentation er en vigtig del af formidlingen, og derfor kan det godt betale sig at bruge lidt energi på en god præsentation. En god tommelfingerregel er, at du ikke skal have noget på dine slides, som du ikke har planlagt at sige i din præsentation. Der skal være helt tydelig sammenhæng mellem det, du siger. og det der står på dine slides.

Når du laver dine slides, skal du prøve at gøre indholdet kort og simpelt. Arbejd med max tre skrifttyper og sørg for, at farverne er koordinerede. Når du har alle relevante elementer klar, skal du sørge for, at der en overordnet visuel balance.

 

8 ting du skal have fokus på

Budskab

Formuler dit budskab klart i én sætning. Publikum gætter ikke dit budskab selv. 

 

Målgruppe

Hvem henvender du dig til? Til GRØN DYST er dommere og besøgende ikke nødvendigvis eksperter inden for dit felt. Tilrettelæg præsentationen derefter. 

 

Attraktiv titel

Hvad er det spændende ved dit projekt? Skriv det stort og klart.

 

Overflod af information

Præsentér ikke al din viden på en gang. Hvad er dit hovedbudskab? Slet alt, der ikke understøtter det. Kolonner og symmetri kan hjælpe læseren. 

 

Mangel på visuelle elementer

Et slide er ikke blot en digital artikel.

 

Grafer og illustrationer

Undgå dårlige illustrationer. Gør grafer simple og klare. Fjern al unødig information. 

 

Visuel overflod

Giv ikke folk hovedpine eller kvalme. For mange farver og store billeder som baggrund forstyrrer budskabet.

 

Manglende forberedelse

De fleste dårlige slides, er dårlige, fordi der er blevet brugt alt for lidt tid på dem. 

Why use posters

Download powerpoint med gode råd og forslag til hvordan du kan lave en god visuel præsentation.