GRØN DYST 2010

GRØN DYST – DTU’s studiekonference om bæredygtighed, klimateknologi og miljø, blev afholdt første gang den 25. juni 2010.

Godt 220 studerende fordelt på 93 projekter havde taget udfordringen op og tilmeldt sig GRØN DYST på et af de 4 forskellige faglige niveauer, da studiekonferencen blev afholdt for første gang den 25. juni 2010. Nogle studerende præsenterede deres projekter ved en postersession, andre ved en laptopsession og atter andre fremviste tekniske artefakter og andet ved en freestylesession. De mange interesserede fremmødte fik rig lejlighed til at høre om de studerendes projekter og resultater, og det førte i nogle heldige tilfælde til at studerende blev tilbudt projektansættelse hos en en virksomhed.

I løbet af eftermiddagen blev projekterne vurderet af et antal dommerpaneler bestående af politikere, erhvervslivsrepræsentanter, undervisere og studerende. Hvert enkelt projekt blev vurderet i forhold til teknologisk anvendelighed, nyskabelse, undervisningspotentiale og formidling – og naturligvis om bæredygtighed, klimateknologi eller miljø overhovedet var indtænkt i projektet. De bedste projekter fik tildelt priser af klima og energiminister Lykke Friis ved den officielle prisuddelingsceremoni. Hovedpriserne lød på 25.000 kr til bedste projekt på henholdsvis bachelor- og kadidatniveau og 5.000 kr til både det bedste kandidatspeciale og afsluttende bachelorprojekt.

Efterfølgende var der reception med øl sponseret af Grontmij | Carl Bro, for både konferencedeltagerne, andre ansatte og studerende på DTU, efterfulgt af Barbeque foran Oticonsalen. D-A-D afsluttede den grønne dyst med et brag af en koncert.

Du kan læse alle abstracts (på engelsk) fra projekterne ved GRØN DYST 2010. God læselyst!

Læs hele programet fra GRØN DYST 2010.

Læs om alle de dygtige vindere ved GRØN DYST 2010.