Om GRØN DYST

Glade vindere på scenen til GRØN DYST

GRØN DYST

GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU. Formålet er at sikre, at fremtidens ingeniører kan integrere aspekter af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i deres arbejde.

Kontakt GRØN DYST

Tlf.: 93 51 01 61

E-mail: groendyst@adm.dtu.dk

Hvad er GRØN DYST? 

GRØN DYST afholder en gang om året en studenterkonference, hvor de studerende fremlægger grønne projekter, der er udviklet som led i undervisningen.

 

Ud over de studerendes grønne projektarbejde giver GRØN DYST de studerende praktisk erfaring på områder som kommunikation og netværksdannelse. Det sker f.eks. i forhold til områder som deltagelse i konferencer, udarbejdelse af abstracts, fremlæggelse af projekter til personer, som ikke nødvendigvis har en ingeniørbaggrund og face to face mødet med andre studerende og folk fra dommerpanelerne. Endvidere indeholder mange projekter elementer af innovation.

 

GRØN DYST bliver som udgangspunkt afholdt den sidste fredag i DTU’s forårssemester.

 

 

 

Sidste år deltog omkring 80 studerende fordelt på omkring 40 projekter samt 25 dommerpaneler. Panelerne består af repræsentanter fra virksomheder, det politiske liv, andre universiteter samt institutdirektører, undervisere og studerende fra DTU.

 

For at deltage i konferencen skal de studerendes projekt:

  • indeholde et element af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed
  • være lavet i forbindelse med din uddannelse.
 

GRØN DYST er primært for DTU’s studerende, men hvert år inviteres studerende fra DTU’s samarbejdspartnere i ind- og udland til at deltage med studenterprojekter samt repræsentanter til dommerpanelerne.

Set-up på dagen 

Ved GRØN DYST er de studerende tilstede hele dagen. Projekterne er delt op i 4 kategorier, så der er lige vilkår og muligheder for at deltage uanset om man er bachelor-studerende eller kandidatstuderende.

 

Hvert projekt har 120 sekunder til at pitche for dommerne, og derefter er der nogle minutter til uddybende spørgsmål og kommentarer. Hvert dommerpanel ser cirka 15 projekter i løbet af dagen for at sikre, at alle projekter ses af tre forskellige paneler.

 

Som en del af læringsprocessen udbyder GRØN DYST en workshop i præsentationsteknikker, så studerende er klædt på til at pitche.

 

 

Aktiviteter

GRØN DYST skal sikre, at alle studerende møder aspekter af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i undervisningen på DTU. Underviserne på de enkelte kurser vurderer, om de finder kurset egnet som udgangspunkt for deltagelse i GRØN DYST. De studerende kan i bunden af kursusbeskrivelserne se, om kurset er markeret egnet. 

 

I løbet af året er der tiltag, som skal sikre, at de studerende tilmelder sig GRØN DYST og bliver mindet om at inkorporere den bæredygtige vinkel i projektet. Særligt promoveres GRØN DYST i GRØN UGE, hvor GRØN DYST figurerer på alle DTU's medier (hjemmeside, Instagram, Facebook m.m.) samt findes på plakater på campus, ligesom der afholdes Lunch Talks på biblioteket, og tidligere vindere holder oplæg.

Gruppearbejde mellem studerende

Samarbejdspartnere på DTU

GRØN DYST har en række forskellige samarbejdspartnere på DTU med relevante snitflader til GRØN DYST. Læs om de forskellige initiativer, som du kan anvende, hvis du vil arbejde videre med bæredygtighed og innovation i nogle andre rammer end dem, som GRØN DYST tilbyder. 

Læs mere
FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Sustainable Development

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling består af 17 hovedmål. GRØN DYST ønsker at sætte fokus på disse mål, da ingeniører har kompetencerne til at finde løsninger inden for alle 17 bæredygtighedsmål. Dertil håber GRØN DYST, at disse problemstillinger kan inspirere til nye tekniske ingeniørløsninger. 

Læs mere