Sådan tilmelder du dig

Følg dette link for at tilmelde dig: Tilmelding til GRØN DYST

Du kan tilmelde dig frem til 13. maj 2024

Alle tilmeldte projekter får efter tilmeldingsfristen d. 13.maj modtage en mail om, hvorvidt de er udvalgt til at deltage i GRØN DYST.

 

I nedenstående guide finder du hjælp til, hvordan du tilmelder dig GRØN DYST. 

 

Tilmeldingsblanketten SKAL skrives på engelsk og ansøgninger, som bliver optaget til GRØN DYST, vil blive publiceret i konferencens abstractbog, som bliver publiceret på GRØN DYST's hjemmeside - se GRØN DYST 2023. Din ansøgning læses af dommerne, hvorfor at det er vigtigt at have bedømmelseskriterierne for øje, da vurderingen af projektet er en helhedsbedømmelse af abstract og pitch.

 

1. Først skal du oprette en bruger via "Sign up" på forsiden. Er I en gruppe, så skal kun én fra gruppen oprette en bruger og udfylde informationer for hvert gruppemedlem. 

 

2. Herefter skal du enten oprette dig som individuel deltager eller som gruppe. Tryk på et af ikonerne for at komme videre til abstract og deltagerinformation.

 

3. På denne side skal du udfylde dine/jeres personlige informationer og projektets abstract. 

Som gruppe kan du i bunden af siden tilvælge, hvor mange gruppemedlemmer I er ved at trykke på "+" eller "-" ikonerne (se "Add group members attending the conference"). Hver gruppemedlem SKAL udfylde blanketten med deres personlige informationer. 

 

4. Hvis du ikke er DTU studerende, så skal du vælge "Invited student" og herefter udfylde hvilket universitet du er fra.

 

5. I "Abstract" skal du udfylde hver "Heading" og "Paragraph". 

Abstractet er en kort sammenfatning af de vigtigste pointer for dit projekt. Hold dig til bedømmelseskriterierne og find inspiration fra tidligere deltagere i GRØN DYST 2023.

Vi anbefaler at du/I følger standardstrukturen for akademisk tekst f.eks. introduktion, metode, resultat og konklusion.

 

6. I "Abstract" kan du også vælge at tilføje en figur, tabel eller et billede til din ansøgning. Figuren, tabellen eller billedet SKAL være relevant for dit projekt og skal have en billedtekst. 

 

7. Når du har udfyldt dine/jeres personlige informationer og abstract, så skal du trykke på "Continue" hvorefter du kommer frem til siden "Overview". Her kan du se dine indtastede informationer. 

Din ansøgning kan gemmes som kladde, hvor du efterfølgende kan gå ind og rette i den. 

Hvis du ønsker at ændre i dit abstract, efter at du har uploadede din ansøgning skal du benytte dig af det link, som er blevet tilsendt i bekræftelsesmailen. 

 

!! HUSK at deadline for tilmelding er d. 13. maj !! 

 

Hvis du har nogle spørgsmål, skriv ind til os på groendyst@adm.dtu.dk.