Kan en banan blive til et 3D print?

Der er et stort potentiale i fuld udnyttelse af vores ressourcer, og nu viser det sig, at affaldet fra frugtproduktionen også kan genbruges på flere forskellige måder. Set i et globalt perspektiv giver det rigtig god mening, da der f.eks. bliver produceret mere end 100 millioner bananer i verden om året.

Denne massive produktion af bananer genererer en enorm mængde biologisk affald. To DTU-studerende satte sig for at udføre eksperimenter, der omfattede isolering af mælkesyrebakterier, der er i stand til at anvende affald fra bananproduktionen som energikilde, samt metoder til forbehandling af dette affaldsprodukt.

Hvorfor det? Fordi produktet mælkesyre både kan bruges i fødevareindustrien og til produktion af bionedbrydeligt plastik, som f.eks. kan anvendes i 3D-prints. Caroline Mosbech og Inge Kjærbøllig udførte en række laboratorieeksperimenter, hvor de til sidst var i stand til at identificere de mælkesyrebakterier, der så mest lovende ud. De var i stand til at isolere ti typer af mælkesyrebakterier. Ud af de ti havde især tre særligt interessante egenskaber i forhold til anvendelse af affald fra bananproduktionen.

Bananaffaldet kan blive til plastikflasker

Deres resultater åbner op for muligheden for at genanvende enorme mængder af organisk affald, som ellers vil blive kørt på lossepladser, hvor de producerer metangasser, som er skadelige for miljøet og med til at øge drivhuseffekten globalt. I stedet kan mælkesyren blive anvendt som et substrat i bioplastik, og på sigt kan metoden også være med til at åbne op for at gøre "3D-printning" tilgængelig for den tredje verden, så folk nemt og hurtigt kan producere forskellige genstande i nedbrydeligt plastik som f.eks. plastikflasker.

DTU og Teknologisk Institut laver forskningsprojekt

Det er specielt i Afrika, at der er et stort potentiale for at genanvende biologisk affald. Caroline Mosbech og Inge Kjærbølling blev inspireret til at eksperimentere med bananaffald fra et større EU forskningsprojekt (Biowaste 4 SP), som er et samarbejde mellem bl.a. Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet, der skal finde ud af, hvordan afrikanske spildprodukter fra landbruget og frugtindustrien bedst kan udnyttes og skabe værdi for afrikanerne i stedet for at gå tabt under Afrikas stærke sol på lossepladsen.

Caroline Mosbech og Inge Kjærbølling vandt førstepræmien til GRØN DYST 2014 i kategorien Bachelor final project idea.